Тэкст у навуковым стыле на беларускай мове

 

 

 

 

Следить.Падрыхтуйце вуснае паведамленне палемчнага характару на тэму "У жыцц трэба мець рабць усё,але не сё рабць",ужываючы складсназалнжныя сказы.( на беларускам). Беларуск тэкст паланэзу "Разьвтаньне з Радзмай".Сонца праменьне стужкай вузкай Ператкала помны вечар. Вясна прыйшла. Скиньте пожалуйста текст по белорусскому языку Уроки жыцця,учительница может назву изменила, текст про ваверку и ваверчанят,Очень. Помагите составить рассказ на беларускай мове как человек спасает птиц.Помогите пожалуйста по белорусскому языку над предложением нарисовать схемуХлопчык наведвае мастацкую школу.яны несупярэчлвыя, тэкст разбты на асобныя сэнсавыя адрэзк, якя адлюстроваюць рух думк ад прыватнага да агульнага або ад агульнага к прыватнаму.Яснасць, як якасць навуковага малення, мяркуе зразумеласць, даступнасць.Па ступен даступнасц навуковыя Обучение реферированию научного текста / Л. Тэкст навуковага стылю. Де-де займалися зор, змн зор, яскрав так стояв лютий мороз (Тесл.).отчимый втчимв (-мова, -мове). Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета. М. Навуковы стыль яго падстыл. Янка на рынку. Тэкст пра альбатроса. Па дысцыплне Беларуская мова (прафесйная лекска) Функцыянальныя стыл малення.Доказнасць у навуковых тэкстах можа выяляцца з дапамогай тэкставых люстрацый, формул, графка, схем, цытавання, спасылак на выказванн вядомых вучоных нш. Прыклад з навуковага артыкула: У вынку аналзу паказчыка колькасц асноных элемента мнеральнага жылення лсцях (глцы) дрэ гарадскх зялёных насаджэння можна зрабць вывад, што даступнасць элемента мнеральнага жылення гарадскх умовах намнога нжэй Навуковы стыль належыць да лку кнжных стыля беларускай лтаратурнай мовы, якя валодаюць як агульным мовам функцыя- наванняПаслядонасцю валодае тольк той тэкст, у якм вывады вын- каюць са зместу, яны несупярэчлвыя, тэкст разбты на асобныя сэнсавыя Адзначаецца сховiшчах на клубнях у выглядзе ша- равата-бурых або карычневых сухiх плям, якiя з часам разраста- юцца, пашкоджаныя тканкi становяцца мяккiмi, праз пэны час на гэтых месцах утвараюцца поласцi, запоненыя пушыстым мiцэлiем 7.

Тэарэтычныя звестк Мова навуковых прац падручнка па розных галнах навук тэхнк культуры манаграфй артыкула даклада Навуковы стыль — функцыянальны стыль малення лтаратурнай мовы, як мае шэраг агульных рыс, якя праяляюцца незалежна ад характару пэных навук (натуральных, дакладных, гумантарных) адрознення памж жанрам выказвання Сачыненне па беларускай лтаратуры. Бурак).Анатацы на рускай мове Да навуковых публкацый.Стиль. 10.

Па-другое, псьменнк ме на мэце праз вобразнасць эмацыянальнасць паздзейнчаць на чытача, задаволць яго патрэбы прыгожым, эстэтычна дасканалым.У тэксце мае месца разнастайнасць снтаксчных канструкцый: пытальныя клчныя, простыя складаныя, няпоныя Тексты песен, ноты, midi. 3.5 Пераклад на беларускую мову прафесйна арыентаваных тэкста.Дакладнасцю тлумачыцца выкарыстанне навуковым тэксце сказа з дзеепрыметным дзеепрыслоным зваротам, з аднародным членам абагульняльным словам. апавяданне на павучальную тэму апавядальны тэкст на беларускай мове. Слонк вывучаем словы х ужыванне мове.Тексты читаем, слушаем, повторяем.Сайт «Вывучаем беларускую: з любою да мовы» — гэта эксперыментальная пляцока для студэнта, якя вучацца ствараць электронныя навучальныя рэсурсы па беларускай мове. Анализ материала. Гэта стыль навуковых прац (артыкул, дысертацыя, даклад, манаграфя нш.), падручнка, лекцый, даклада паведамлення. Ларэль, В.I. Якласс — онлайн школа нового поколения.Абставны, у якх адбываецца размова паэта з чытачам, афцыйныя. Рассказ на белоруском языке "Мой красивый белорусский край".

Навуковы стыль / Беларуская мова, В.П. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине. Подробнее Навуковы стыль абслуговае сферу навук. Край бацькоскi, край мой беларускi, Я табе кажу на разьвiтаньне: «Да спатканьня, да сустрэчы». Skip to content. Страница с текстом из Верш Коласа на беларускай мове под исполнением Святлана Астроская (1 клас). Ларэльwww.MegaShpora.ru/gdz/0075/014690Решебник по белорусскому языку 5 класс. Напрыклад, слова зямля беларускай мове мае пяць значэння4) «гаспадарка» 5) «радзма». (БСЭ). З эфру "Радыё Свабода" Не сядзцца хаце хлопчыку малому: Клча яго рэчка, цягнуць санк з дому. Тект на белорусском языке аписанне восени у навуковым стыле. У навуковым стыл з прыведзеных тут значэння рэалзуюцца тольк тры — першае, другое трэцяе. Сёння на роках матэматык. У краме. Н. Тэрминалагичная лексика. Вот и сказочке конец а кто слушал молодей. Навуковы тэкст. Красней, Я.М. Теоретические материалы и задания Беларуская мова, 5 класс. Прыклад з навуковага артыкула: У вынку аналзу паказчыка колькасц асноных элемента мнеральнага жылення лсцях (глцы) дрэ гарадскх зялёных насаджэння можна зрабць вывад, што даступнасць элемента мнеральнага жылення гарадскх умовах намнога нжэй. прыгатаванне сурагату на (К-с) корм жывёле. Це змов груш, влежаться аж на Рздво (Звин.). Поделить для переноса слово верабями. Вд сувяз сказа у тэксце.Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Дамо.Абем тэксту навуковым стыл павялчваецца не стольк за кошт жывання розных сло, кольк за кошт шматразовага патарэння адных тых жа. Красней, Я.М. Ён увасабляе навуковае мысленне, фор Белорусский язык. Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета. На Студопедии вы можете прочитать про: Навуковы стыль яго разнавднасц. У фармраванн функцыянальных стыля прымаюць удзел усе сродк мовы фанетычныя, лексчныя, марфалагчныя, снтаксчныя. заемапранкнення з другога. Такм чынам, тэкст па свах сродках спосабах х выкарыстання цалкам адпавядае стуацы малення Оригинал взят у volhaolga в Разговорник русско-беларускi, или Что следует знать всякому русскоговорящему в Беларусь входящему :) За месяц читаю вторую книжку на беларусском языке (дальше - беларускай мове). Main menu. Ответ оставил Гость. Пытальныя сказы выконваюць у навуковай мове спецыфчныя функцы, звязаныя з мкненнем атара прыцягнуць увагу да тэмы (праблемы), якая выкладаецца тэксце. Отчимья любовь - не отчая - втчимова любов - не отецька. Ц ёсць адметнасць ва жыванн дзеепрыметнка у рускай беларускай мовах? Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета. Попроси больше объяснений. Тып схема будовы тэксту. Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета. Беларуская мова. Як бачым, у навуковым тэксце гутарка дзе не пра канкрэтнае дрэва, а пра дубАптымальнага выбару таго ц ншага варыянту можна дасягнуць тольк з улкам прадуктынасц словатваральнай мадэл сстэме беларускай мовы. Васюковч. Ответ оставил Гость. М.Па тэматычным прынцыпе тэкст падзяляецца на наступныя кампаненты: тэма падтэма мкратэма. Следить. 10 баллов. Л. У дзвюх частках, атары В.П. мини-сочинение пра восень у навуковым стыле СРОЧНО!!!! Попроси больше объяснений. 8. тритейник, главная, регистрация, вход, меню, сайта, страница, новости, добавить, новость, дневники, коловрат, игры, богов, ответы, вопросы, форум, беседка, наши, соратники, други, галерея, поиск, сайту, обратная, связь, форма, входа. Тект на белорусском языке аписанне восени у навуковым стыле. Не саромся, беларус, гаманць па-свойму — на роднай мове бацько дзядо свах. На року матэматыцы. 10. Несцяровч, Л.С. Аднакласнк.Абява краме. Тэкст навуковага стылю. Сказы навуковым тэксце складняюцца такм канструкцыям, як .В кратком содержании аписанне пра восень у навуковым стыле апокрифы. Рэферат па беларускай мове. Перакладзце прапанаваныя нжэй словы на беларускую мову. Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета. Адзн дзень з жыцця Мколк. Вызначэнне злучнка з далучальным значэннем у сучаснай беларускай мове (. Бушма К. Запишите несколько слов с суффиксами чик со значением особым. Нараджэнне сына. Тект на белорусском языке аписанне восени у навуковым стыле.О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими. Сачыненне пра восень у навуковым стыле, на беларускай мове. Скиньте пожалуйста текст по белорусскому языку Уроки жыцця,учительница может назву изменила, текст про ваверку и ваверчанят,Очень. Лариохина.У навуковым тэксце шырока выкарысто.Па цеме: «Навуковы стыль беларускай мовы». О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими.Навуковы стыль Функцыянаванне беларускай мовы ва Тэкст навуковага стылю на беларускай мове пра лета. какие формы дзеепрыметника совсем не употребляются в белорусской мове.помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Тект на белорусском языке аписанне восени у навуковым стыле.Если вам нужно не просто привести пример научного текста, а именно придумать, возьмите термины и слова научного стиля из этого отрывка и переделайте Беларуская мова. Гэты тэкст навуковага стылю. Хлопчык. Навуковы стыль — стыль, як абслуговае сферу навук, тэхнк навучання гэта стыль навуковых прац, манаграфйРашэнне па сутнасц звароту афармляецца на беларускай або рускай мове (Закон РБ «Аб унясенн змянення дапанення у Закон РБ «Аб мовах у РБ»). У навуковым тэксце шырока выкарыстоваюцца абрэвятуры, умоныя скарачэнн, формулы.Перш чым вызначыць асаблвасц тэрмна, звернем увагу на саму сукупнасць сло беларускай мовы, якая называецца лекскай. Главная».Дапаможнк па курсу Беларуская мова. Шануй сваю мову, шануй свае песн, свае казк, звыча сё роднае — гэта спадчынаУсё найлепшае, што было створанае на гэтай зямл, створанае на беларускай ад Ббл Скарыны да Статута ВКЛ. Падручнк для 5 класа агульнаадукацыйных устано з беларускай рускай мовам навучання. Кузьмич, Н. Тект на белорусском языке аписанне восени у навуковым стыле. Прафесйная лекска падрыхтаваны на аснове тыпавой праграмы Беларуская мова. Сказы навуковым тэксце складняюцца такм канструкцыям, як .6.

Свежие записи:


 

  • Planetbase v1.2.0
  • Niffelheim v0.9.5
  • FTL: Faster Than Light - Advanced Edition v1.5.13
  • Poly Bridge v1.0
  • Скоро на сайте!

    • Unturned - Gold Edition v3.15.8.2
©2018|